VI KAN HJELPE DEG

  • Har du vært utsatt for en ulykke eller skade, trenger du hjelp til å komme i gang med trening?
  • Trenger du bedre helse eller kondisjon, styrke eller hjelp til å lære selvforsvar?
  • Har du hofte eller kneplager der det nærmer seg behov for operasjon?
  • Trenger du hjelp til å få satt musklaturen i stand til å tåle opptrening etter operasjon?
  • Har du skulder, nakke eller ryggplager som du trenger hjelp med eller som du ikke har fått tilstrekkelig hjelp for?

Rehabiliteringstrening er viktig hjelp for å komme tilbake til en smertefri hverdag.
Vi kan hjelpe deg til å oppnå den bedringen som er mulig.